Coaching de echipa

Echipele reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale companiilor puternice. Pot fi atinse performanțe remarcabile atunci când oamenii știu să lucreze împreună în mod eficient. Acest program se adresează echipelor, indiferent de tipul lor.

Team coaching-ul  urmărește dinamica de grup și echilibrarea relaționării în cadrul acestuia, în direcția atingerii obiectivelor de business. Coach-ul deblochează comportamentele unei echipe “bolnave”, precum ostilitate, obiectivele conflictuale și așteptările neclare din partea membrilor. Acesta identifică obiectivele și prioritățile unei echipe, înțelege mediul de dezvoltare al echipei și lucrează pentru îndepărtarea obstacolelor care împiedică apariția performanțelor în echipă. Coach-ul ajută la întocmirea planului de învățare în echipă și la creșterea încrederii membrilor echipei în ei însăși, în managerii lor.

Beneficii

Rezultatele procesului de coaching de echipă se așază pe următoarele dimensiuni:

 • Pregătirea echipei pentru gestionarea de noi provocări la nivel operațional, tactic și strategic;
 • Creșterea gradului alinierii și coerenței în decizii și implementarea lor;
 • Îmbunătățirea performanței, a întâlnirilor și ședințelor de grup;
 • Reasamblarea echipei după schimbări organizaționale majore;
 • Dezvoltarea gândirii colective;
 • Creșterea responsabilităților personale în echipa;
 • Flexibilizarea activității și intervenției echipei de management;
 • Protejarea echipelor de management în condiții de stres maxim;
 • Scăderea dramatică a timpilor morți;
 • Dispariția jocurilor relaționale ale membrilor echipei;
 • Clarificarea relației dintre atribuțiile zilnice ale echipei și obiectivele pe termen scurt sau lung ale companiei;
 • Transformarea divergențelor și contradicțiilor existente între membrii unui grup în puncte de vedere diferite.

Din perspectiva organizațională, beneficiile acestui program sunt :

 • Creșterea productivității, motivării și stimularea angajaților;
 • Creșterea profiturilor pe termen scurt, mediu și lung;
 • Dezvoltarea unui stil de conducere eficient;
 • Favorizarea muncii în echipă, permițând ca “viziunea” echipei să se concretizeze în rezultate.

Afla mai multe

  Scroll to Top