Testare 360

Evaluarea abilităților de leadership prin feedback-ul de tip 360* este o unealtă ce oferă fiecărui manager
oportunitatea de a primi feedback asupra performanțelor individuale de la supervizor, manager și de la
subalternii lui pe o scală de la 1 la 10, de asemenea această un-ealtă presupune și o evaluare în care
participantul își auto evaluează performanța individuală folosind aceeași scală. 

Feedback-ul obținut oferă o imagine mai clară asupra abilităților și comportamentelor dorite de către organizație pentru a-și atinge misiunea, viziunea și obiectivele.

Acest chestionar are 28 de întrebări și analizează 4 abilități importante ale unui lider
de succes:
Comunicare
Interacțiune
Stăpânire de sine
Spirit inovator


Evaluarea se realizează în 5 etape:
Identificarea persoanelor care vor participa la evaluare,
Formarea listelor de respondenți (superior direct, colegi, colaboratori, subordonați, etc)
Trimiterea formularelor de feedback către respondenți
Analiza datelor
Raport individual

Scroll to Top